Privacyverklaring

Over ons

De website www.tibet.nu / www.tibetwinkel.nl wordt beheerd door Stichting Tibet Support Groep Nederland.

Stichting Tibet Support Groep Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Onze gegevens zijn:
Stichting Tibet Support Groep Nederland
Spuistraat 185A
1012VN Amsterdam
telefoonnummer 0204205438
KvK: 41208899
BTW: NL009479624B01

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u zich online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult, een aankoop doet of donateur wordt, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Straat en huisnummer;
 • Woonplaats;

Wanneer u een bestelling doet in de webwinkel of donateur wordt komt daar bij:

 • Betalingsgegevens bij een bestelling in de webwinkel met als doel het afronden van de aankoop.

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Uw naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van onze vierjaarlijkse nieuwsbrieven en incidentele extra berichten. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via inschrijvingen voor onze mailinglijst, niet met gegevens die via ons contactformulier binnenkomen.
 • De naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer die u invult bij een bestelling in de webwinkel, worden gebruikt om de bestelling af te handelen en effectief te communiceren over de bestelling. We slaan deze gegevens op in ons CRM-systeem.
  Wanneer u ons contactformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u van een reactie te kunnen voorzien.
 • NAW en betalingsgegevens gebruiken wij voor het afronden en verzenden van uw aankoop of de verwerking van uw donateurschap

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

TSG verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens

De Tibet Support Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. De website van de Tibet Support Groep maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien u vragen heeft over de beveiliging van door de Tibet Support Groep verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de TSG op via info@tibet.nu.
www.tibet.nu en www.tibetwinkel.nl zijn websites van de Stichting Tibet Support Groep Nederland.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt. Klik hier voor onze cookie-instellingen.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kan doen.

Links

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Tibet.nu
Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief zullen we uw persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem verwijderen.
De gegevens wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons hebt gestuurd middels ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met u verwijderd.
De gegevens in ons CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

u hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wil weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast hebt u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@tibet.nu

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

24 mei 2018

Foto: ©pixabay