A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S

Sakya(pa)

Eén van de vier belangrijkste scholen binnen het Tibetaans Boeddhisme. De Sakya traditie heeft van de 13e tot 14e eeuw veel politieke en religieuze invloed gehad in Tibet en China. De overige drie scholen zijn: Gelug, Nyingma en Kagyu.

Samsara

Sanskriet voor de cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte waarin elk voelend wezen vast zit totdat hij/zij, door middel van het volgen van de Dharma het ultieme inzicht heeft bereikt. Echter door verstorende emoties en karma is het moeilijk dit inzicht te bereiken en zal men dus wedergeboren blijven worden. De oorzaak van deze cyclus is, volgens de Boeddha de onwetendheid over het ultieme inzicht (leegte) en het gevolg is dat iedereen tijdens zijn leven(s) pijn en problemen, oftewel lijden ondergaat.

Sangha

Sanskriet voor \”spirituele gemeenschap\”. Eén van de Drie Juwelen. Soms uitgelegd als de gemeenschap van boeddhistische monniken en nonnen, soms uitgelegd als de gemeenschap van alle boeddhisten in het algemeen

Shakyamuni

De historische Boeddha (zie ook Siddharta Gautama). Werd rond 560 voor Christus geboren in Noord India. Hij had als prins een zeer comfortabel, rijk en zorgeloos leven, maar de wereld buiten het paleis werd hij geconfronteerd met ziekte, ouderdom en dood. Hij voelde zich zeer begaan met het lijden van alle voelende wezens en wilde hiervoor een oplossing zoeken. Zijn inzichten en ervaringen gaf hij door aan leerlingen, zodat zij ook de verlichting kunnen bereiken.

Shantideva

Belangrijke boeddhistische meester die in de achtste eeuw in India leefde. Eén van zijn belangrijkste werken is de Bodhisattvacharyavatara, oftewel de \”weg van de bodhisattva\”.

Siddharta Gautama

Naam van de historische Boeddha zoals hij werd genoemd toen hij nog prins was.

Lees ook het artikel over de geschiedenis van het Boeddhisme.

Stupa (stoepa)

Een chörten ofwel een stoepa is een religieus gedenkteken. Meestal een klein gebouw waarin relikwieën van een hoge boeddhistische lama of monnik liggen opgeslagen. Vaak fungeert een chorten als een belangrijk pelgrimsoord en geloven boeddhisten dat het goed karma oplevert om de chorten heen te lopen en er offers te geven.

Sunyata

Sanskriet voor het boeddhistische concept van leegte. Een directe ervaring (realisatie) van sunyata zorgt ervoor dat je verlost wordt uit de cyclus van wedergeboorte (samsara).

Sutra (soetra)

Boeddhistische tekst met lering van de Boeddha