Bel

Ook wel \”ghanta\”. Ritueel voorwerp dat symbool staat voor de kennis van de leegte en van alle verschijningen. Ook vertegenwoordigt ze de vergankelijkheid en het vrouwelijke principe. Samen met de vajra (diamantscepter) staan ze symbool voor de weg naar de verlichting: weg en doel zijn één.