Chörten

Een chörten ofwel een stoepa is een religieus gedenkteken. Meestal een klein gebouw waarin relikwieën van een hoge boeddhistische lama of monnik liggen opgeslagen. Vaak fungeert een chorten als een belangrijk pelgrimsoord en geloven boeddhisten dat het goed karma oplevert om de chorten heen te lopen en er offers te geven.

copyright SOTC