Vajra

Ook wel \”dorje\”. Ritueel voorwerp, van oudsher een diamantscepter. Staat symbool voor het grote medeleven en voor het mannelijke principe. Samen met de bel (ghanta) staan ze symbool voor de weg naar de verlichting: weg en doel zijn één.