Wereldleiders, kom in actie voor Tibet

Delen:

Het 19de Partijcongres van China, dat op 18 oktober a.s. begint, zal de macht van Xi Jinping over de Chinese Communistische Partij en meer dan een miljard mensen onder zijn heerschappij, consolideren op een manier die zijn weerga niet kent.

Xi’s leiderschap wordt gekenmerkt door een poging om in binnen- en buitenland elk weerwoord in de kiem te smoren, vooral over de voortdurende bezetting van Tibet door China. Tijdens Xi’s heerschappij zijn vooraanstaande mensenrechtenverdedigers in gevangenschap gestorven: denk aan  de Tibetaanse boeddhistische leider Tenzin Delek Rinpoche en Nobel Prijswinnaar Liu Xiaobo.

In zijn beleid heeft Xi Jinping zich moeite getroost om de belofte die hij in Lhasa in juli 2011 heeft gedaan, te vervullen: “[Wij] moeten de Dalai-clique bestrijden door etnische groepen hard aan te pakken, elk plot tegen de stabiliteit in Tibet aanpakken en de nationale eenheid waarborgen.”
[1]
Deze thema’s werden in 2015 in het Zesde Tibet Werk Forum herhaald, die zware waarschuwingen gaf tegen “anti-separatisme”. [2]

Het beleid van Xi Jinping heeft het dagelijks leven voor de Tibetaanse bevolking aanzienlijk slechter gemaakt, dit beleid ligt ten grondslag aan steeds meer tegengeluiden en verzet.
Voorbeelden zijn “collectieve straf”, waarbij gezinnen en hele gemeenschappen gestraft worden voor protesten van één individu; de destructie van het wereldberoemde Tibetaans boeddhistische instituut Larung Gar; en een “Stabiliteitsonderhoud”-campagne, waarbij duizenden politieagenten en ambtenaren zijn overgebracht naar plattelandsgebieden in Tibet.[3]

Zo’n provocerend beleid, zegt Human Rights Watch, heeft bijgedragen aan een toename van protesten in Tibet en het voortbestaan van een kringloop van onrust en onderdukking.
Onder leiding van Xi gebruikt China tactieken die bedoeld zijn om regeringen, academische instellingen en intergouvernementele instanties door omkoping en bedreiging tot zwijgen te brengen.
Van intimidatie in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (United Nations Human Rights Council, UNHRC), tot beloftes van massale investeringen in de infrastrcutuur via het One Belt One Road-initiatief, tot censuur van activiteiten van universiteiten over de hele wereld door middel van de Confucius Institutes. Wereldleiders zijn onderworpen aan de diplomatieke ‘diepvries’ voor ernstige ‘overtredingen’, zoals ontmoetingen met de Dalai Lama.

Het is tijd de stilte te doorreken. Xi Jinping heeft de Tibet Challenge niet gehald, waar we hem vijf jaar geleden toe opriepen, toen hij de toppositie binnen de Chinese Communistische Partij innam.
Aangezien Xi Jinping aan zijn tweede vijfjarige termijn als leider van China begint, vragen wij wereldleiders om de Tibet Challenge aan te pakken en – op basis van recente precedenten met betrekking tot rechten in China – samen te werken aan multilaterale maatregelen om een oplossing voor de situatie in Tibet te ontwikkelen.

Wij roepen hen ook op om de op handen zijnde kans op contact met president Xi te gebruiken om hem van de ernst van de bezorgdheid over Tibet te overtuigen, waarbij de urgentie van de onderdrukking in Tibet wordt benadrukt.

International Tibet Network en aangesloten Tibetgroepen, waaronder de Tibet Support Groep Nederland


Noten in de tekst:

1. http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-14205998

2. volgens de ICT, benadrukte de Sixth Tibet Work Forum het belang van stabiliteit, een politieke term voor het elimineren van tegengeluiden en het handhaven van het beleid van de Chinese Communistische Partij, met name werd gewezen naar de Dalai Lama die beschuldigd werd van ‘anti-seperatistische’acties. See https://www.savetibet.org/tough-warnings-on-anti-separatism-from-party-leaders-at-political-anniversary-in-tibet

3. //www.h.w.org/news/2016/05/22/china-repression-expands-under-stability-maintenance-tibetan-areas

De Tibetaanse vlag
© TSG

 

Standing Up For Tibet

International Tibet Network is a coalition of more than 180 Tibet organisations, campaigning for an end to human rights violations in Tibet and restoring rights to the Tibetan people.