Beste president Macron: help Tashi Wangchuk!

Delen:

Beste President Macron: help Tashi Wangchuk!
Teken de petitie.

De Franse president Macron zal 8 januari zijn eerste officiële bezoek brengen aan China, slechts enkele dagen nadat het proces van de Tibetaanse Tashi Wangchuk is begonnen. Tashi Wangchuk werd in Tibet opgepakt in januari 2015 nadat hij in een uitgave van de New York Times verscheen, waarin hij pleitte voor de rechten van Tibetanen om in hun moedertaal te leren en studeren. Ondanks dat hij nadrukkelijk niet voor Tibetaanse onafhankelijkheid pleitte, is hij aangeklaagd wegens “het aanzetten tot separatisme” en kan hij veroordeeld worden tot 15 jaar.

Roep president Macron op om de zaak van Tashi Wangchuk met president Xi Jinping te bespreken en in het openbaar voor de vrijheid van Tashi te pleiten.

Teken de petitie.

Deze petitie is een gezamenlijk project van verschillende Tibet-organisaties.


Deze petitie is tot stand gekomen in samenwerking met het International Tibet Network.
Sinds jaar en dag is de Stichting Tibet Support Groep Nederland aangesloten bij het International Tibet Network. Dit netwerk verenigt ruim 180 organisaties wereldwijd die gezamenlijk acties en campagnes inzetten voor de Tibetaanse zaak.

De Tibet Support Groep Nederland is aangesloten bij het International Tibet Network

Over het Internationale Tibet Netwerk.
Het Internationale Tibet Netwerk is een wereldwijde coalitie van Tibet-gerelateerde niet-gouvernementele organisaties. Het doel ervan is de effectiviteit van de wereldwijde Tibetbeweging te maximaliseren. Het netwerk werkt aan het vergroten van de capaciteit van individuele ledenorganisaties, ontwikkelt gecoördineerde strategische campagnes en stimuleert een grotere samenwerking tussen organisaties, waardoor de Tibetbeweging als geheel wordt versterkt.
Netwerkleden zijn toegewijd aan geweldloosheid als fundamenteel principe van de Tibetaanse strijd. Zij beschouwen Tibet als een bezet land en erkennen de Tibetaanse regering in ballingschap als enige legitieme regering van het Tibetaanse volk. Naast deze principes respecteert het Internationaal Tibetnetwerk de verscheidenheid van standpunten en meningen van haar lidorganisaties, bijvoorbeeld over de toekomstige politieke status van Tibet, en gelooft dat diversiteit de beweging versterkt.
Momenteel zijn er meer dan 180 aangesloten ledenorganisaties. Het dagelijks functioneren van het netwerk wordt beheerd door een klein secretariaat, wiens werk wordt doorgezeten door een verkozen stuurgroep. Steering Committee leden vertegenwoordigen alle zes continenten waar Tibet groepen bestaan.
Status van Internationale Tibet Netwerk
Het Internationale Tibet Netwerk is gebaseerd de Verenigde Staten van Amerika, waar het niet-winstoogmerk status heeft. Individuele leden van het stuurcomité vormen de raad van het netwerk en ontmoeten elkaar jaarlijks om hun verantwoordelijkheden te vervullen en te verantwoorden.