Nieuwe restricties in Tibet

Delen:
De Chinese autoriteiten hebben de Tibetaanse bevolking nieuwe restricties opgelegd. Tijdens de zomervakantie zijn religieuze activiteiten verboden in de Tibetaanse Autonome Regio.
Bron: Tenzin Dharpo

image representational/file

Nu de zomervakantie begint bijn in bezet Tibet, heeft de Chinese regering leerlingen in de Tibetaanse Atonome Regio (TAR) opgedragen zich verre te houden van religieuze activiteiten deze vakantie.
 Volgend Voice of Tibet, moesten ouders ‘zomervakantieregels’ ondertekenen. Daarin staat onder andere dst ouders ervoor moeten zorgen dat hun kinderen geen religieuze viering bij zullen wonen. Een kopie van het document kregen de ouders niet.
Ook in Chamdo in oost-Tibet werden leerlingen gewaarschuwd door Chinese autoriteiten om tijdens Sakadawa, een maandlang durend boeddhistisch evenement, niet deel te nemen aan de  boeddhistische activiteiten.

Religieuze vrijheid, hoewel gewaarborgd in de Chinese wet, is een slinkend recht in bezet Tibet. De beperking van de religieuze vrijheid in Tibet wordt internationaal als en grote bedreiging gezien van de mensenrechten in Tibet. In maart sprak de UNHRC in Geneve zijn zorgen uit over de impact van de beperkende regels betreffende het boeddhisme in Tibet door China.

De Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) schreef in zijn verklaring gericht aan de President van de VN Human Rights Council dat de bijstelling van de wet, die 2 februari jl. In werking trad, de ver-rijkende macht van de Communistische Partij over het leven en het geloof van burgers vergroot, en de overlevering van het Tibetaans Boedhisme onder de Chinese overheersing bedreigt.