TEKEN VOOR TIBET

Delen:

TEKEN VOOR TIBET
Steunbetuiging aan Tibetaanse kunstenaars
Vrije expressie in woord en beeld is in Tibet net zo beperkt als de vrije pers.
De Tibetaanse taalactivist Tashi Wangchuk werd in mei 2018 door de Chinese autoriteiten veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Onderwijs in het Tibetaans voor kinderen in Tibet is geen vanzelfsprekendheid meer. De Tibetaanse cultuur wordt aangetast, beperkt, vernietigd. Tibetaanse kunstenaars in ballingschap vormen een geweldloze culturele verzetsgroep. Laat hun weten dat zij niet alleen staan in hun strijd voor het behoud van de Tibetaanse cultuur in al haar vormen.
Teken nu; alle steunbetuigingen worden naar de Tibetaanse culturele verzetsbeweging in Dharamasala, India, gestuurd.

SIGN FOR TIBET In Tibet, free expression in words and images is as limited as free press. In 2018 Tibetan language activist Tashi Wangchuk was sentenced to five years in prison by the Chinese authorities. For children in Tibet, education in Tibetan language is no longer self-evident. Tibetan culture is being damaged and destroyed. Tibetan artists in exile exert a non-violent cultural resistance. Show them that they are not alone in their struggle for the preservation of Tibetan culture. Sign this petition that will be sent to the Tibetan cultural resistance movement in Dharamsala, India.

De Tibet Support Groep Nederland is aangesloten bij het International Tibet Network