Mensenrechtenexamen voor China: tijd voor Tibet!

Delen:

Internationale actie: Aandacht voor Tibet en de schending van de mensenrechten in Tibet bij China’s Universal Periodic Review

Op 6 november 2018 zal China zijn Universal Periodic Review (UPR) voor de 3e cyclus ondergaan bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.
Het proces, dat om de vier en een half jaar plaatsvindt voor elke VN-staat, houdt in dat een China-delegatie de volgens hen ingevoerde verbeteringen van de mensenrechten aan andere VN-staten presenteert. Andere staten hebben dan de mogelijkheid om te reageren door hun bezorgdheid te uiten over schendingen van mensenrechten onder Chinese heerschappij en aanbevelingen te doen over hoe China die schendingen zou moeten aanpakken. Tijd voor de Nederlandse delegatie om hun stem te laten horen!

Kijk op 6 november live naar de bijeenkomst: http://webtv.un.org/live-now/watch/31st-session-of-universal-periodic-review-/5708665739001

Sinds China’s tweede Review in 2013 is er een aanzienlijke verslechtering van de mensenrechtensituatie in Tibet en het wordt momenteel aangemerkt als het op een na meest onderdrukte gebied ter wereld, na Syrië. Tibetanen worden gediscrimineerd en een breed scala aan rechten ontzegd, inclusief vrijheid van godsdienst, meningsuiting, vereniging, vergadering en beweging. China oefent strakke controle uit op zowel de uitwisseling van informatie als de bewegingsvrijheid mensen in Tibet en hun toegang in en uit Tibet, om ervoor te zorgen dat de mensenrechtenschendingen niet door buitenstaanders gezien of gehoord kunnen worden.
China blijft falen bij de implementatie van zelfs de eenvoudigste beleidsmaatregelen ter bescherming van de mensenrechten van Tibetanen, inclusief aanbevelingen die in 2013 werden aanvaard, en heeft in plaats daarvan beleid vastgesteld dat de rechten van Tibetanen verder aantast en de betrokkenheid bij het internationale mensenrechtensysteem ondermijnt .
Eerder dit jaar dienden Tibet-groepen samenvattingen in van mensenrechtenschendingen in Tibet aan de Mensenrechtenraad, met detaillering van gevallen van willekeurige detenties, marteldoden in de gevangenis, evenals wijdverspreide schendingen van de vrijheid van meningsuiting, beweging en religie van Tibetanen.
Het is van cruciaal belang dat regeringen deze gelegenheid aangrijpen om krachtige aanbevelingen te doen over Tibet in dit belangrijke multilaterale forum.
De Tibet Support Groep dringt er bij de Nederlandse delegatie die present zal zijn bij de UPR op aan, op te staan voor Tibet.

Wat is het UPR?
De UPR is een politiek-diplomatiek proces. De aangesloten regeringen moeten als onderdeel van het proces een rapport opstellen over de mensenrechtensituatie hun eigen land. Dit rapport wordt toegezonden aan de VN-Mensenrechtenraad en vervolgens vindt op basis van dit rapport een bespreking plaats waarin de diplomatieke missies van de staten die lid zijn van de VN-Mensenrechtenraad, opmerkingen maken over de mensenrechtensituatie in dat land en aanbevelingen doen om die situatie nog verder te verbeteren.
Het mooie van het UPR-proces, in Nederland vaak aangeduid als het afleggen van het ‘mensenrechtenexamen’, is dat het een soort mensenrechtelijke stresstest is waaraan álle VN-lidstaten worden onderworpen. Staten kunnen zich dus niet aan dit examen onttrekken, zoals dat wel mogelijk is bij allerlei mensenrechtenverdragen (want daar kan de staat ervoor kiezen om geen partij bij het verdrag te worden). (bron)

foto: freetibet.org
De Tibet Support Groep Nederland is aangesloten bij het International Tibet Network

Amnesty International Report 2016 2017 on China

Bronnen:
https://www.linkedin.com/pulse/de-universal-periodic-review-het-mensenrechtenexamen-van-loof; International Tibet Network
Foto Top: JPL