Tashi Wangchuk, een jaar later

Delen:

Precies een jaar geleden werd de zakenman en pleitbezorger van Tibetaanse taalles  in Tibet, Tashi Wangchuk, veroordeeld door de Chinese rechtbank.
Tashi kreeg een straf van vijf jaar voor de sterk gepolitiseerde aanklacht van ‘aanzetten tot separatisme’.

foto TIO

Vlak voor het verstrijken van het derde jaar van de detentie van Tashi Wangchuk (27 januari) wilde de advocaat van Tashi, Lin Qilei, hem op 15 januari jl. bezoeken om een nieuwe petitie voor het hooggerechtshof te bespreken, maar hij werd de toegang tot de Dongchuan-gevangenis, in Xining/Qinghai, ontzegd, aldus het International Tibet Network.

Sinds zijn rechtszaak heeft Tashi Wangchuk slechts drie familiebezoeken gehad. Direct na de eerste hoorzitting van Tashi in augustus 2018, kon zijn familie hem ontmoeten, maar toen ze hem de volgende dag wat kleren probeerden te brengen, werd hen verteld dat Tashi al naar Xining was verhuisd. Zijn broers en zussen konden bezoeken in november 2018, maar wachten momenteel op toestemming voor een volgend bezoek.

Tashi Wangchuk, een zakenman van 34 jaar oud, werd op 27 januari 2016 aangehouden. Zijn arrestatie kwam minder dan twee maanden nadat hij deel uitmaakte van een artikel uit de New York Times en een videoverslag [1] waarin hij zijn formele klacht tegen Chinese functionarissen besprak omdat hij de steun niet had ondersteund. Het recht van Tibetanen op Tibetaans taalonderwijs. [2] Tashi werd twee jaar zonder proces vastgehouden en zijn advocaten hadden beperkt toegang tijdens zijn voorlopige hechtenis. In mei 2018 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar op beschuldiging van ‘aanzetten tot separatisme’.

“Tashi Wangchuk’s detentie en veroordeling zijn volledig politiek gemotiveerd en het is schandalig dat hij niet alleen achter de tralies zit, ondanks zijn onschuld, maar dat de Chinese autoriteiten zelfs zijn fundamentele rechten op juridische vertegenwoordiging blokkeren”, aldus Dorjee Tseten, uitvoerend directeur van Students for a Free Tibet. “Zijn plannen voor een petitie aan het Hooggerechtshof zijn een bewijs van zijn opmerkelijke geest en vastberadenheid om niet op te geven met vechten tegen deze karikatuur van gerechtigheid, en we prijzen zijn moed.”

“Tashi maakte zijn klacht over het ontbreken van het Tibetaanse taalonderwijs op scholen volledig legaal en handelde altijd in overeenstemming met de Chinese grondwet, hij heeft geen enkele misdaad gepleegd. De vertragingen in de hele zaak laten zien dat de autoriteiten weten dat ze geen reden hadden om hem te arresteren of gevangen te zetten. De enige oplossing voor dit voortdurende onrecht is om zijn onmiddellijke vrijlating toe te staan,” zei John Jones, campagnemanager van Free Tibet. “We ondersteunen zijn inspanningen onvoorwaardelijk en om de derde verjaardag van zijn detentie te gedenken, eisen Tibetanen, aanhangers van Tibet en mondiale maatschappelijke groeperingen over de hele wereld zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.”
GEMARTELD
Tashi Wangchuk werd tijdens de eerste weken van zijn detentie gemarteld, toen hij lange tijd werd vastgehouden in een ‘tijgerstoel’, en onderworpen werd aan een aanhoudende en zware ondervraging en herhaaldelijk werd geslagen door Chinese bewakers. Bovendien bedreigden de Chinese autoriteiten zijn gezin. [3]
STEUN
Vrije expressie in woord en beeld is in Tibet net zo beperkt als de vrije pers. Onderwijs in het Tibetaans voor kinderen in Tibet is geen vanzelfsprekendheid meer. De Tibetaanse cultuur wordt aangetast, beperkt, vernietigd. Tibetaanse kunstenaars in ballingschap vormen een geweldloze culturele verzetsgroep. Laat hun weten dat zij niet alleen staan in hun strijd voor het behoud van de Tibetaanse cultuur in al haar vormen. Alle steunbetuigingen worden gestuurd aan de kunstenaarsgroep in Dharamsala, India.

 

[1] New York Times: “A Tibetan’s Journey for Justice” https://www.nytimes.com/video/world/asia/100000004031427/a-tibetans-journey-for-justice.html
[2] Chinese policies that undermine education in the Tibetan language run counter to provisions in China’s own laws, specifically the Regional Ethnic Autonomy Law; protections for language and culture included in Chinese law are routinely not implemented in Tibet. These policies also violate the international right to cultural rights of Tibetans living under Chinese rule. See more on pages 11-15 of the Human Rights Action Plan for Tibet – https://drive.google.com/open?id=1x_iVpWTGgoQRjQx6WMp4UYxzFy4b3LKy
[3] Background Briefing 2017: Tibetan human rights defender Tashi Wangchuk, International Tibet Network, https://docs.google.com/document/d/1V42KWh8A1MxcSYTaJyMP2v1mhZGwa9qHlj7i9ESCnDs/

bronnen: International Tibet Network; Tibet.nu