Stop racisme en discriminatie in Tibet

Delen:

Tibet wordt geregeerd door de Chinese Communistische Partij (CCP) -regering in Beijing, met lokale beslissingsmacht geconcentreerd in de handen van Chinese partijbeambten. Inwoners van zowel Chinese als Tibetaanse afkomst worden fundamentele rechten ontzegd, maar de autoriteiten zijn bijzonder streng in het onderdrukken van tekenen van afwijkende meningen onder Tibetanen, waaronder manifestaties van een uniek Tibetaans religieus geloof en culturele identiteit. Overheidsbeleid moedigt migratie uit andere delen van China aan, waardoor het etnische Tibetaanse deel van de bevolking wordt verminderd. (Freedomhouse.org)
Doordat steeds minder Tibetanen een paspoort werd toegewezen, konden in 2018 aanzienlijk minder Tibetaanse pelgrims naar India reizen om de lezingen van de Dalai Lama te horen, in vergelijking met voorgaande jaren.
Etnische Tibetanen worden geconfronteerd met een reeks sociaaleconomische nadelen en discriminerende behandeling door werkgevers, wetshandhavingsinstanties en andere officiële instanties. De dominante rol van de Chinese taal in onderwijs en werk beperkt de mogelijkheden voor veel Tibetanen. (Freedomhouse.org)
De repressie in Tibet is de afgelopen jaren stevig opgevoerd. China houdt Tibet hermetisch afgesloten van de buitenwereld en is totale controle gaan voeren over de gehele samenleving. Het aantal Tibetaanse politieke gevangenen is opgelopen tot meer dan 600. Volgens een jaarlijks rapport van Freedom House in 2017 is Tibet, na Syrië, het minst vrije land ter wereld. Onder Xi’s bewind zijn vooraanstaande mensenrechtenactivisten in hechtenis overleden: de Tibetaanse boeddhistische leider Tenzin Delek Rinpoche is het meest recente voorbeeld.
“We must Always take sides. Neutrality helps the oppresor, never the victim. Silence encourages the tormentor, not the tormented.”
Elie Wiesel
Samen met alle Tibet organisaties steunt de Tibet Support Groep de Tibetanen in en buiten Tibet in hun geweldloze strijd voor een betere toekomst.

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie
Door de Verenigde Naties is 21 maart uitgeroepen tot ‘Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie’.

bronnen:
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/tibet