Water, het vloeibare goud van de Himalaya

Delen:

Op 22 maart is het Wereld Waterdag.
Op deze dag, ingesteld door de Verenigde Naties wordt aandacht geschonken aan het belang van water, schoon water. Zonder water is er geen leven mogelijk op aarde. Zo belangrijk is het.
Op deze dag worden activiteiten georganiseerd om mensen te informeren over water en plannen en ideeën bedacht om water schoon te houden en vervuiling tegen te gaan.
Water, het vloeibare goud van de Himalaya
In de hoogste bergen op aarde ontspringen rivieren die hun weg zoeken naar vele landen. Hele volken zijn afhankelijk van het schone water uit de Himalaya.

Chinese fabrikanten maken hier handig gebruik van en verkopen Tibetaans mineraalwater zonder dat lokale bewoners er profijt van hebben, sterker nog, de eventuele schade van de waterwinning komt voor rekening van de plaatselijke bevolking.

Tibet heeft enkele van ‘s werelds hoogste bergen, waarvan een aantal de top tien vormen. De Mount Everest, gelegen aan de grens met Nepal, is met 8848 meter de hoogste berg ter wereld. Verschillende grote rivieren hebben hun oorsprong op het Tibetaanse plateau (meestal in de huidige provincie Qinghai). Deze omvatten de Yangtze, de Gele Rivier, de Indusrivier, Mekong, de Ganges, Salween en de Yarlung Tsangpo-rivier (de Brahmaputra-rivier). De Yarlung Tsangpo Grand Canyon, langs de Yarlung Tsangpo-rivier, behoort tot de diepste en langste canyons ter wereld.
Tibet wordt de “watertoren” van Azië genoemd en China investeert zwaar in waterprojecten in Tibet. [68] [69]
De rivieren Indus en Brahmaputra zijn afkomstig van een meer (Tib: Tso Mapham) in West-Tibet, in de buurt van de berg Kailash. De berg is een heilige pelgrimsoord voor zowel hindoes als Tibetanen. De hindoes beschouwen de berg als de verblijfplaats van Heer Shiva. De Tibetaanse naam voor Mt. Kailash is Khang Rinpoche. Tibet heeft talrijke meren op grote hoogte die in het Tibetaans worden aangeduid als tso of co. Deze omvatten Qinghai Lake, Lake Manasarovar, Namtso, Pangong Tso, Yamdrok Lake, Siling Co, Lhamo La-tso, Lumajangdong Co, Lake Puma Yumco, Lake Paiku, Como Chamling, Lake Rakshastal, Dagze Co en Dong Co. The Qinghai Lake ( Koko Nor) is het grootste meer in de Volksrepubliek China.
De atmosfeer is negen maanden per jaar ernstig droog en de gemiddelde jaarlijkse sneeuwval is slechts 18 inch (46 cm), vanwege het regenschaduweffect. Westerse passen krijgen elk jaar kleine hoeveelheden verse sneeuw, maar blijven het hele jaar door doorkruisbaar. Lage temperaturen zijn wijd verspreid in deze westelijke regio’s, waar de sombere verlatenheid niet wordt verlicht door een vegetatie die groter is dan een laag struikgewas, en waar de wind ongecontroleerd over enorme uitgestrekte droge vlakten veegt. De Indiase moesson oefent enige invloed uit op Oost-Tibet. Noord-Tibet is blootgesteld aan hoge temperaturen in de zomer en intense kou in de winter.
DAMMEN
China’s manie om dammen te bouwen bedreigt heel Azië, en India heeft het meest te verliezen
China gelooft duidelijk niet in billijke regelingen voor het delen van water. Maar deze zijn een must voor Azië, dat zowel Chinese overheersing als wateroorlogen moet zien te vermijden.
China is ‘s werelds grootste stuwdambouwer, met het land meer stuwdammen dan de rest van de wereld gecombineerd. China is ook ‘s werelds grootste exporteur van dammen.
(Brahma Chellaney, Daily O)

©theecologist.com

De Chinese overheid bouwt dammen om hydro-elektrische energie te genereren en water van Tibet naar Noord- en West-China om te leiden in een poging meer dan 300 miljoen mensen te leveren. De bouw van deze dammen heeft ertoe geleid dat gemeenschappen gedwongen zijn verplaatst.
De plannen van China om de rivieren van Tibet af te leiden zijn ook van invloed op mensen buiten Tibet en China. Water uit de rivieren van Tibet wordt dagelijks door ongeveer 1 miljard mensen gedronken in Azië. De controle over de rivieren van Tibet geeft China een aanzienlijk geostrategisch voordeel ten opzichte van zijn buren.
De watervoorraden van Tibet staan ​​onder toenemende druk van een reeks natuurlijke en door de mens veroorzaakte uitdagingen. Een recente studie van de Chinese Academie van Wetenschappen wees uit dat de gletsjers in Tibet de afgelopen dertig jaar met 15% zijn geslonken en volgens een Tibetaanse wetenschapper nu sneller smelten dan ooit tevoren. Er wordt voorspeld dat als de gletsjers in dit tempo blijven smelten, tweederde verdwenen zal zijn tegen 2050. Ondertussen maken Chinese commerciële en overheidsprojecten, waaronder waterkeringen voor waterkracht en waterafvoer, onomkeerbare veranderingen in de hydrologie van Tibet. Bijna elke grote rivier in Tibet wordt afgedamd, met meer dan 100 dammen en watervallen gebouwd of gepland over het Tibetaanse plateau. Volgens Jennifer Turner, directeur van het China Environment Forum in het Woodrow Wilson International Center:
“De Tibetaanse watertoren kan niet alle afdamming en waterwinning ondersteunen die nu plaatsvindt. Flessenwater heeft niet zozeer de impact die dammen en waterintensieve industrieën hebben, maar het is weer een grote druppel die uit de emmer wordt gehaald. “
De goed verhandelbare zuiverheid van het Tibetaanse water wordt ook bedreigd door andere vormen van hulpbronnenwinning, waaronder mijnbouw voor koper, goud en zilver. Veel van deze industrieën zijn tegelijkertijd afhankelijk van watergebruik en genereren waterverontreiniging, met onder andere arseen, zwavelzuur, kwik en andere zware metalen.
In 2014 ondertekende de regionale regering van de Tibetaanse Autonome Regio (TAR) in het kader van het initiatief “Sharing Tibet’s water with the world” contracten met zestien grote bedrijven die Tibetaans water willen bottelen. In november 2015 heeft de TAR-regering een nieuw tienjarenplan aangekondigd om de industrie uit te breiden, met het doel in 2025 10 miljoen ton flessenwater te produceren. De uitbreiding – meer dan een dertigvoudige toename ten opzichte van de capaciteit in 2014 – wordt gestimuleerd met aanzienlijke belastingvoordelen voor bedrijven en een lagere extractieprijs dan elders in China.
De exploitatie van Tibetaanse hulpbronnen is een consistente bron van conflict tussen Tibetanen en de Chinese overheid en Chinese bedrijven. Tibetanen betwisten het recht van China om de natuurlijke rijkdommen van Tibet te verhandelen, en claimen het recht zich te verzetten tegen de daaruit voortvloeiende milieuschade en vervuiling en de bouw van dammen, mijnen en andere projecten op sites met religieuze betekenis. Sinds 2012 hebben er meer dan 14 grote protesten plaatsgevonden, waarvan er een aantal met geweld zijn neergeslagen.
Free Tibet directeur Eleanor Byrne-Rosengren:
“China plundert Tibet’s natuurlijke hulpbronnen van bijzondere grondstoffen tot de meest elementaire en essentiële van allemaal. Het water van Tibet is geen oneindig hernieuwbare hulpbron en dankzij de smeltende gletsjers en China dat de bergen van Tibet met dammen bestraat, is dit nu het slechtst mogelijke moment om het in een consumentenproduct te veranderen. De gold rush in flessenwater in Tibet bedreigt de honderden miljoenen mensen in Azië die afhankelijk zijn van water van het Tibetaanse plateau. De rechten van die mensen en de Tibetanen aan wie deze bron toekomt, worden terzijde geschoven.
“Geen enkel bedrijf dat in Tibet actief is, blijft onaangetast door de bezetting en repressie van de Chinese regering en het woord ‘Tibet’ in de naam van een bedrijf moet een rode vlag zijn voor elke belegger. Elk Chinees bedrijf dat op verzoek van de Chinese regering de Tibetaanse natuurlijke hulpbronnen exploiteert, is schuldig aan diefstal en is ingebed in de vernietiging van de unieke natuurlijke omgeving van Tibet. We bieden investeerders de feiten zodat ze hun geld uit deze projecten terug kunnen halen. Elk bedrijf waarvan we kunnen vaststellen dat ze in Tibet Water Resources investeren, zal van ons en onze supporters horen. We hopen dat ze allemaal het goede zullen doen. ”
De actie van vanuit International Tibet Network en andere Tibet organisaties waaronder Tibet Support Groep Nederland, om de voetbalploeg Liverpool niet te laten sponsoren door Tibet Water Resources Ltd (TWRL) (2017-2018) verliep zeer voorspoedig en het contract is ontbonden. Lees erover: Liverpool

Op 10 maart jl. waren supporters van de Tibet Support Groep en International Campaign for Tibet aanwezig bij de Klimaatmars in Amsterdam:


foto top: Glacier, artwork by Tomoyo Ihaya

bronnen:
https://www.freetibet.org/resources;
https://www.freetibet.org/news-media/pr/tibet-bottled-water-brand-targeted-new-campaign;
Meltdownintibet.com;
theecologist.org;
Wikipedia;
International Tibet Network;
thethirdpole.net;
https://www.dailyo.in/politics/china-dam-building-nepal-china-pakistan-economic-corridor-water-treaties-india/story/1/28104.html