Yachen Gar op de rand van de ondergang

Delen:

Na eerdere berichten is het nu echt duidelijk: Yachen Gar wordt steeds verder vernietigd.
Chinese autoriteiten zijn begonnen met de grootschalige afbraak van het Tibetaans Boeddhistische opleidingscentrum Yachen Gar, aldus RFA (Radio Free Asia) op 27 juli jl.

tibet.net

Meer dan honderd onderkomens die toebehoorden aan nonnen, die afgevoerd zijn uit het complex in de afgelopen weken, worden afgebroken.
De afbraakactie volgt op de gedwongen verwijdering van meer dan 7000 inwoners van het boeddhistische centrum, begin mei jl.
Ooit bood dit centrum onderdak aan ongeveer 10.000 monniken, nonnen en leken-studenten die er mediteerden en studeerden.
De vernietiging van de onderkomens van de nonnen begon 19 juli jl. en werd gezwind voortgezet, al zeker 100 woningen zijn platgewalst, aldus een lokale Tibetaanse bron. ‘De zware machines rolden Yachen Gar binnen, zoals bulldozers en afval-trucks,’ zei de bron. ‘Nu zijn het de huizen van de nonnen, binnenkort zullen ook de huizen van de monniken aan de beurt zijn’.
Op 20 juli jl. voerden afvalwagens de brokstukken af van de bouwsels die al vernietigd waren, naar een braakliggend gebied in Nyithang Yultso, en stapelden het puin op om te worden verbrand.
‘Na elke werkdag werden de machines en manschappen binnen een omheining geplaatst aan de rand van Yachen Gar, bij een militair kamp’, aldus een bron.
Hooggeplaatste monniken en onderwijzers van Yachen Gar hebben zeker 40 bezwaarschriften ingediend bij Chinese autoriteiten op elk niveau, met het verzoek de vernietiging van Yachen Gar te stoppen, zonder resultaat.
Alle verzoeken zijn afgewezen. Sterker nog, de Tibetaanse monniken en leraren zouden zijn bespot en geslagen. De leidinggevenden van Yachen Gar hebben dit alles zwijgend ondergaan in de hoop dat hun bezwaren zouden worden verhoord maar helaas. Vele van de ballingen van Yachen Gar zijn inmiddels gevangen gezet en worden onderworpen aan politieke ‘heropvoeding’, en afranselingen, aldus de Tibetaanse bron van RFA.
Chinese autoriteiten hebben zich ondertussen gevestigd in Yachen Gar om strikt toezicht te kunnen houden op hen die nog over zijn en om alle eventuele bezoekers te controleren.
In- en uitreizen wordt bij het boeddhistische centrum streng gecontroleerd en beperkt.
De beperkingen in Yachen Gar en het gelijksoortige centrum Larung Gar zijn onderdeel van een ‘voortschrijdende politieke strategie’, gericht op het beheersen van de invloed van- en de groei van deze belangrijke Tibetaans boeddhistische opleidingscentra, aldus een groep van Tibetaanse woordvoerders in mei 2017.

foto: Jesse Rockwell

De centra hebben duizenden Chinese beoefenaars van het boeddhisme aangetrokken die de boeddhistische leer kwamen bestuderen, dit heeft Tibetaanse en Chinese groepen verbonden. Tijdens 2017 en 2018 zijn er echter tenminste bijna 5000 Tibetaanse- en Han-Chinese monniken en nonnen afgevoerd uit Larung Gar en meer dan 7000 woningen en bijgebouwen zijn vernietigd, aldus lokale bronnen.

Klik hier en lees ook ‘Boeddhistisch centrum Yachen Gar verder afgesloten’

Satelietfoto’s van Larung Gar, links januari 2016 en rechts april 2017

Bronnen:
Kunsang Tenzin, RFA’s Tibetan Service, RFA;

Tibet.nu; International Campaign for Tibet

Foto top:

A demolished area of the Yachen Gar Tibetan Buddhist center is shown in a July 19, 2019 photo. Screen grab from Video. RFA.org