Afscheid van Geshe Jampel Loshe

Delen:

In Sichuan zijn duizenden monniken, nonnen en studenten van Geshe Jampel Loshe bijeengekomen om hem te herdenken.
De boeddhistische leraar overleed 19 oktober jl.  op 53-jarige leeftijd nadat hij plotseling ontslagen werd uit het ziekenhuis van Chengdu, hij kon volgens de behandelend artsen niet verder behandeld worden, waar hij aan leed is niet bekend gemaakt.
Geshe Jampel Loshe was in de bijzondere positie om in India gestudeerd te hebben, terug te keren naar Tibet en daar te onderwijzen in het Sershulklooster in Kardze. Gedegen boeddhistsich onderwijs wordt al sinds de bezetting Tibet steeds verder tegengewerkt door de Chinese overheid.

Het lichaam van Jampel Loshe werd na zijn overijden overgebracht naar het Sershul-klooster in de provincie Kardze, waar het vijf dagen zou blijven, terwijl leden van de geestelijkheid en het publiek respect betuigden en gebeden reciteren.
Daarna werd hij voor een eendaagse ceremonie naar zijn ouderlijk huis in Denkhok gebracht en vervolgens naar het klooster van Kaphu Samdrub Ling gebracht voordat zijn stoffelijk overschot op 4 november werd gecremeerd.

Een familielid dat in Zwitserland woont vertelde aan RFA dat Geshe Lobshe al meer dan een jaar hulp zocht voor een ziekte die verband hield met zijn witte bloedlichaampjes en dat hij heen en weer was gestuurd tussen een legerziekenhuis en een burgerziekenhuis, toen zijn toestand scheen teverbeteren. ‘Hij werd opgenomen in een populair legerziekenhuis in Chengdu en werd daar ontslagen nadat artsen hem hadden verzekerd dat het goed zou gaan na hun behandelingen. Maar toen kreeg hij een terugval in een ander ziekenhuis en moest hij opnieuw worden opgenomen in het legerziekenhuis,’zei de bron van RFA. ‘Hij werd verschillende keren heen en weer gebracht,’ zei hij. De moeder en zus van Geshe Lobshe, waren bij hem gebleven tijdens zijn behandeling, maar ze waren moeilijk bereikbaar voor commentaar, zei hij, eraan toevoegend dat ze beperkte behandelingsmogelijkheden kregen en op een gegeven moment door artsen werd gesproken over een ‘bijzonder duur’ medicijn dat niet beschikbaar is in China.
Deze week sprak hij tot de Sershul-kloostergemeenschap, maar de abt van Sershul zei dat hoewel aanhangers van de populaire religieuze leraar op zijn volledig herstel hadden gehoopt, zijn definitieve terugval snel was gekomen, aldus bronnen. ‘Op 19 oktober rond 13.00 uur gaf het Chengdu-ziekenhuis een kennisgeving dat ze hem niet langer konden behandelen en hem uit het ziekenhuis zouden ontslaan, want als hij daar zou sterven zouden ze zijn lichaam niet kunnen teruggeven,’ zei de abt. Er worden nu massale gebedsdiensten gehouden in Sershul en in andere kloosters in Oost-Tibet. ‘Tot nu toe hebben we geen berichten gehoord over Chinese interventies of verstoringen van die bijeenkomsten’, zei de bron van RFA in Zwitserland. Geshe Ngawang Rinchen – een oude vriend en student die in het Sera-klooster in Zuid-India woont – sprak ook met RFA en noemde Geshe Lobshe een ‘volleerde en hardwerkende’ spirituele meester die een uitstekend academisch staat van dienst had tijdens zijn opleiding in Sera in India voordat hij terugkeerde naar Tibet in 2001. ‘Hij was iemand die de leringen van [verbannen geestelijk leider] de Dalai Lama diep overwoog en in praktijk bracht,’ zei Geshe Rinchen. ; Hij was een zeer moedige en gedurfde spirituele leider,’ zei een andere vriend,’hij werkte binnen het Chinese systeem om een ​​langdurige impact te kunnen hebben op de kloostergemeenschappen in Tibet door de monniken te inspireren om te studeren.’

Het is opmerkelijk en bijzonder dat Geshe Jampel Loshe kon terugkeren naar Tibet na in India gestudeerd te hebben, om zijn kennis naar monniken, nonnen en andere studenten in Tibet te brengen. Geshe Jamphel Loshe behaalde zijn Geshe-graad, het hoogste niveau van studie in het Tibetaans boeddhisme, aan het Sera-klooster in India. Hij keerde in 2001 terug naar Tibet. Het is bekend dat meer dan een oppervlakkige studie van het Tibetaans Boeddhisme moeilijker is geworden in Tibet door restricties van de Chinese overheden. Hoge leraren in Tibetaanse kloosters adviseren studenten soms om in India verder te gaan studeren omdat ze in Tibet beperkt worden in de mogelijkheden het Tibetaans Boeddhisme te studeren. Het was voor Geshe Jampel Loshe niet zonder risico om weer naar Tibet te gaan en zijn kennis te delen.

Bron: Radio Free Asia, Dorjee Damdul,  Richard Finney;
Tibet.nu;

foto aangeleverd door RFA-luisteraar