Apple: Stop online censuur in Tibet

Delen:

APPLE is leidend in het toegankelijk maken van het internet en als kampioen in beveiliging en privacybescherming. Maar sinds 2017, heeft APPLE mensen die onder de overheersing van China leven de toegang ontzegd tot een vrij en open internet, door het verwijderen van 1000 ‘virtual private networks’ (VPNs) virtuele privé netwerken  uit de AppleStore in China, op verzoek van de Chinese overheid.
VPN’s bieden kritische, veilige communicatiekanalen voor Tibetanen, Oeigoeren en Chinese dissidenten en mensenrechtenverdedigers.
In oktober 2019 heeft Apple HKmap.live verwijderd; een crowdsourcing-app die inwoners, journalisten en toeristen uit Hong Kong gebruikt om te zien waar protesten en politieopbouw plaatsvinden om gebieden te vermijden en veilig te houden.
Als consumenten, bezorgde burgers en leden van gemeenschappen in de directe vuurlinie, eisen wij dat Apple de censuurhandeling van China laat vallen en zich verbindt tot het handhaven van de menselijke waardigheid en politieke vrijheid.
De Chinese regering is betrokken bij een ongekende en escalerende aanvallen op mensenrechten in alle gebieden die onder haar heerschappij vallen; ondersteuning van de gewelddadige onderdrukking van demonstranten in Hong Kong, het vasthouden van ten minste een miljoen Oeigoerse moslims in concentratiekampen in Oost-Turkestan (Chinees: Xinjiang) en het plegen van wijdverbreide mensenrechtenschendingen in Tibet.
Laat APPLE weten dat zij onmiddellijk moeten stoppen de medogenloze onderdrukking van de vrijheid door  China mogelijk te maken!:
KLIK HIER om de petitie te tekenen