A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C

Chang

Lokale alcoholische drank gemaakt van rijst of gierst

Chenrezig

Tibetaanse naam voor Avalokiteshvara, de bodhisattva van het mededogen/compassie. De meest bekende mantra is ook van deze bodhisattva: Om mani padme hum

OM MANI PADME HUM De mantra van Chenrezig – Boddhisatva Avalokiteshvara. De huidige 14de Dalai Lama is de incarnatie van Chenrezig, de Boeddha van Oneindig Mededogen. Gebruik deze mantra om compassie en liefdevolle vriendelijkheid vanuit je hart toe te wensen aan alle levende wezens in deze kosmos.

Chörten

Een chörten ofwel een stoepa is een religieus gedenkteken. Meestal een klein gebouw waarin relikwieën van een hoge boeddhistische lama of monnik liggen opgeslagen. Vaak fungeert een chorten als een belangrijk pelgrimsoord en geloven boeddhisten dat het goed karma oplevert om de chorten heen te lopen en er offers te geven.

copyright SOTC

Compassie

(ook wel: mededogen) Het meevoelen en meeleven met alle levende wezens vanuit de wens dat alle voelende wezens uiteindelijk vrij zullen zijn van lijden.

OM MANI PADME HUM De mantra van Chenrezig – Boddhisatva Avalokiteshvara. De huidige 14de Dalai Lama is de incarnatie van Chenrezig, de Boeddha van Oneindig Mededogen. Gebruik deze mantra om compassie en liefdevolle vriendelijkheid vanuit je hart toe te wensen aan alle levende wezens in deze kosmos.

Cyclisch bestaan

De kringloop van wedergeboorten. Zie samsara

Cyclus van wedergeboorte

Zie samsara