A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

L

La

Een Tibetaans achtervoegsel dat achter een naam of titel wordt geplaatst om respect aan te geven. Bijvoorbeeld Piet-La of Ama-La.

Als woord betekent La  \”bergpas\”.

Lama

Tibetaans voor spiritueel leraar (Sanskriet: guru). Niet iedere monnik of non wordt beschouwd als een spiritueel leraar en een spiritueel leraar is niet per sé monnik of non.

Leegte

(Sanskriet: sunyata) Filosofisch begrip uit het Boeddhisme dat de uiteindelijke werkelijkheid beschrijft. Als men het ultieme inzicht in de leegte heeft gekregen is deze persoon verlicht en wordt hij/zij verlost uit de cyclus van wedergeboorte (samsara).

Lijden

(Sanskriet: dukkha) Belangrijke term in het Boeddhisme. In de leringen van de Boeddha staat dat ieder levend wezen lijdt en dat men kan ontkomen aan het lijden door de Dharma te volgen. Hij heeft het over drie soorten lijden: \”lijden van lijden\” (als gevolg van pijn en problemen); \”lijden van verandering\” (als gevolg van het feit dat men inziet dat prettige ervaringen altijd maar tijdelijk zijn); \”allesdoordringende lijden\” (als gevolg van de cyclus van wedergeboorten, dat ervoor zorgt dat er altijd onzekerheid, problemen en pijn is).