Cyclisch bestaan

De kringloop van wedergeboorten. Zie samsara