Internationale dag van de moedertaal

Delen:

Elk jaar wordt door de UNESCO op 21 februari de ‘Internationale Dag van de Moedertaal’ (International Mother Language Day) gevierd. Deze dag staat in het teken van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid. Voor de UNESCO zijn talen het instrument om het culturele erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere te houden, blijft de taalkundige en culturele traditie bestaan en, wordt men zich meer bewust van de verschillen tussen de diverse mensengroepen. Dit kan leiden tot meer begrip. De ‘Internationale Dag van de Moedertaal’ werd voor het eerst in 2000 gevierd. Het communiqué dat hiertoe opriep, meldde dat er bijna 6000 talen zijn.

De Tibetaanse taal mag in Tibet niet onderwezen worden op de meeste scholen en instituten. Tashi Wangchuk, zakenman en taal-activist, zit gevangen omdat hij protesteerde tegen de teloorgang van het onderwijs in de Tibetaanse taal in Tibet.

Tashi Wangchuk

In mei 2018 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar op beschuldiging van ‘aanzetten tot separatisme’.

“Tashi Wangchuk’s detentie en veroordeling zijn volledig politiek gemotiveerd en het is schandalig dat hij niet alleen achter de tralies zit, ondanks zijn onschuld, maar dat de Chinese autoriteiten zelfs zijn fundamentele rechten op juridische vertegenwoordiging blokkeren”, aldus Dorjee Tseten, uitvoerend directeur van Students for a Free Tibet. “Zijn plannen voor een petitie aan het Hooggerechtshof zijn een bewijs van zijn opmerkelijke geest en vastberadenheid om niet op te geven met vechten tegen deze karikatuur van gerechtigheid, en we prijzen zijn moed.”

“Tashi maakte zijn klacht over het ontbreken van het Tibetaanse taalonderwijs op scholen volledig legaal en handelde altijd in overeenstemming met de Chinese grondwet, hij heeft geen enkele misdaad gepleegd. De vertragingen in de hele zaak laten zien dat de autoriteiten weten dat ze geen reden hadden om hem te arresteren of gevangen te zetten. De enige oplossing voor dit voortdurende onrecht is om zijn onmiddellijke vrijlating toe te staan,” zei John Jones, campagnemanager van Free Tibet. “We ondersteunen zijn inspanningen onvoorwaardelijk en om de derde verjaardag van zijn detentie te gedenken, eisen Tibetanen, aanhangers van Tibet en mondiale maatschappelijke groeperingen over de hele wereld zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.”
GEMARTELD
Tashi Wangchuk werd tijdens de eerste weken van zijn detentie gemarteld, toen hij lange tijd werd vastgehouden in een ‘tijgerstoel’, en onderworpen werd aan een aanhoudende en zware ondervraging en herhaaldelijk werd geslagen door Chinese bewakers. Bovendien bedreigden de Chinese autoriteiten zijn gezin. [3]

STEUN
Vrije expressie in woord en beeld is in Tibet net zo beperkt als de vrije pers. Onderwijs in het Tibetaans voor kinderen in Tibet is geen vanzelfsprekendheid meer. De Tibetaanse cultuur wordt aangetast, beperkt, vernietigd. Tibetaanse kunstenaars in ballingschap vormen een geweldloze culturele verzetsgroep. Laat hun weten dat zij niet alleen staan in hun strijd voor het behoud van de Tibetaanse cultuur in al haar vormen. Alle steunbetuigingen worden gestuurd aan de kunstenaarsgroep in Dharamsala, India.

 

 

bronnen: International Tibet Network; Tibet.nu, Wikipedia, facebook, tibetfund